Webinar - Hoe ondersteunen we ouders van kinderen die seksueel misbruikt zijn

Webinar

De manier waarop ouders reageren wanneer zij horen dat hun kind slachtoffer is van seksueel misbruik, is van grote invloed op het kind en weegt zelfs zwaarder in het herstel van het kind dan bepaalde kenmerken van het misbruik zelf. Hoe bespreken professionals dit met ouders? Doen professionals er goed aan om ouders inhoudelijk te informeren en specifieke details te delen? In samenwerking met het AMC en de VU Universiteit heeft Kenter Jeugdhulp onderzocht wat de relatie is tussen het informeren van ouders, het welzijn van ouders, ouderlijke steun en het herstel van kinderen.