Kinderen uit de Knel

Scheiden doe je niet alleen

Kinderen uit de Knel werkt aan herstel van het opvoedklimaat van kinderen met ouders in een conflictscheiding. Door herstel van het opvoedklimaat nemen stressklachten af bij kinderen. De aanpak richt zich op de veranderbare risicofactoren gelegen bij ouders en het sociale netwerk, waaronder escalatie van de conflictscheiding, verminderde ouderlijke beschikbaarheid en inmenging van het sociale netwerk. Parallel hieraan wordt gewerkt aan toename van veiligheidsbeleving en afname van stressbeleving bij kinderen. Voor kinderen in scheidingssituaties wordt een kortdurende groepsaanpak gericht op kinderen en ouders geadviseerd (Ince, Van Rooijen & Verheijden, 2018; Rose, 2009 Stathakos & Roehrle, 2003), de opzet van Kinderen uit de Knel is hiermee in lijn. Kinderen uit de Knel maakt daarbij gebruik van werkzame technieken als psycho-educatie, gecombineerd met rollenspellen, huiswerkopdrachten en een ondersteunende therapeutische attitude die gebaseerd is op de benadering van Geweldloos verzet (Omer, 2007; Sigal et al., 2011). 

Kinderen uit de Knel richt zich op thuiswonende kinderen van 4 tot 18 jaar met gescheiden ouders die veel en escalerende conflicten hebben. Door de voortdurende strijd tussen de ouders hebben de kinderen stress-gerelateerde klachten, zoals angsten, depressieve gevoelens en somberheid. Het doel van Kinderen uit de Knel is dat destructieve conflicten tussen ouders afnemen, zodat kinderen opgroeien in een veilig opvoedklimaat waarin zij zich adequaat kunnen ontwikkelen. 

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie met twee parallelle groepen: één voor ouders en één voor kinderen. Door middel van psycho-educatie, rollenspellen, ervaringsoefeningen, ontspanningsoefeningen en huiswerkopdrachten richt de interventie zich op onder andere veiligheidsbeleving van kinderen, beschikbaarheid van de ouder en de-escalatie van de ouderlijke strijd. Er is een handboek voor therapeuten, met een gedetailleerde uitwerking van de theoretische basis van het programma plus een beschrijving van het praktische verloop van Kinderen uit de Knel. En er is een huiswerkboek voor ouders en hun netwerk.  

Onderzoek met voor- en nameting (Schoemaker, de Kruijff, Visser, van Lawick & Finkenauer, 2017) laat zien dat conflicten de-escaleren en het aantal conflicten afneemt. Ouders vergeven elkaar meer en lijken de scheiding beter te accepteren. Kwalitatief onderzoek concludeert dat Kinderen uit de Knel door de meeste ouders als een goed programma wordt aangemerkt, met positieve effecten op de ouderrol en op het functioneren van kinderen (Thuen, 2017). Hier vindt u meer informatie over Kinderen uit de Knel.