Training Traumasensitief Hulpverlenen

Neemt trauma-kennis en self-efficacy van jeugdzorgprofessional toe na het volgen van de training Traumasensitief Hulpverlenen?

Kenter Jeugdhulp wil alle hulpverleners opleiden in trauma- en gehechtheidssensitief hulpverlenen en dit duurzaam borgen in het primair proces, zodat er een traumasensitief hulpverleningsklimaat ontstaat. Hiervoor is een training ‘Traumasensitief Hulpverlenen’ ontwikkeld, gebaseerd op de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ van Leony Coppens en Carina van Kregten. Aan deze training is een onderzoek gekoppeld. Het onderzoek is gericht op de vraag of een toename van kennis op het gebied van trauma leidt tot een vergroot gevoel van handelingsvertrouwen (self-efficacy) van jeugdzorgprofessionals.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de transitie naar trauma-georiënteerde zorg helpt om het gedrag en de emoties van kinderen juist te interpreteren, een scherpere diagnose te stellen, meer gepaste interventies in te zetten en stabiliteit in zorg en plaatsingen te vergroten (Vostanis, 2014).  In 2019 is er bij Kenter Jeugdhulp een inventariserend onderzoek gedaan naar de stand van zaken wat betreft traumasensitief hulpverlenen. Op twaalf afdelingen (verschillende vormen van hulpverlening) werd onderzocht op welke wijze medewerkers te maken krijgen met trauma- en gehechtheidsproblematiek, wat er per afdeling aan kennis en opleiding aanwezig is en waar behoefte aan is op het gebied van bijscholing. De uitkomsten wijzen op grote lacunes in kennis en kunde op dit gebied. Daarop is in 2021 gestart met het trainen van alle medewerkers in Traumasensitieve Hulpverlening en is een onderzoek gekoppeld naar de effectiviteit van deze training.

Het onderzoek richt zich op de vraag of een toename van kennis op het gebied van trauma leidt tot een vergroot gevoel van handelingsvertrouwen (self-efficacy) van jeugdzorgprofessionals. Ervaren dat je als jeugdzorgprofessional het juiste gereedschap in handen hebt om de kinderen en jongeren te helpen weer tot gezonde ontwikkeling te komen, werkt risico-verlagend.

Interesse in de training Traumasensitief Hulpverlenen? Neem dan contact op met Wendy Bruschke, projectleider bij Kenter Jeugdhulp (wendybruschke@kenterjeugdhulp.nl). 

Vragen over het onderzoek kunnen gesteld worden aan Marjolein Vandenbosch via m.m.l.j.z.vandenbosch@vu.nl.