Wat vertellen we de ouders?

Praktische adviezen voor professionals - Omgaan met ouders van wie het kind seksueel misbruikt is
30/05/2023
30/05/2023

Alle beschikbare tools voor professionals zijn onderaan deze pagina beschikbaar!


De manier waarop ouders reageren wanneer zij horen dat hun kind slachtoffer is van seksueel misbruik, is van grote invloed op het kind. Mogelijk weegt de reactie van de ouders zelfs zwaarder in het herstel van het kind dan bepaalde kenmerken van het misbruik zelf. Hoe gaan professionals met ouders hierover in gesprek? Doen professionals er goed aan om ouders inhoudelijk te informeren over het misbruik en specifieke details te delen? Of zorgt dit juist voor (te veel) negatieve emoties? Kenter Jeugdhulp en de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben dit onderzocht. 

Er zijn aanwijzingen vanuit de wetenschappelijke literatuur dat meer kennis van details van het seksueel misbruik de kans vergroot dat de ouders het kind geloven en hen in staat stelt hun kind beter te steunen. Deze ouderlijke steun is een belangrijke factor in de verwerking van het misbruik door het kind. Dat zou een reden zijn om deze details te delen. Anderzijds kunnen ouders meer negatieve emoties ervaren, zoals schuld, boosheid en walging, waardoor zij hun kind minder steun kunnen bieden.

In het onderzoek van Kenter Jeugdhulp en de Vrije Universiteit van Amsterdam gaat het om het vinden van de juiste balans in het delen van misbruikspecifieke details. Op basis van bestaande data en middels expertmeetings met professionals en ervaringsdeskundigen wordt onderzocht wat de relatie is tussen het geven van details, ouderlijke steun en het welzijn van ouders en kinderen.

Herstel van kinderen én ouders bevorderen

De resultaten uit het onderzoek zijn vertaald in diverse producten die direct bruikbaar zijn voor professionals die werken met ouders waarvan het kind misbruikt is, zoals de zedenpolitie, juridische professionals en traumatherapeuten. Met het materiaal kan de professional ouders beter informeren over positieve en negatieve effecten van het delen van specifieke informatie. De resultaten dragen op die manier bij aan het herstel van kinderen én ouders na seksueel misbruik.

De producten zijn in samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld ontwikkeld. Op het moment zijn beschikbaar: een vlog, webinar, een brochure en een podcast. Binnenkort verschijnen ook nog twee artikelen, een Nederlandstalig en een Engelstalig. Ook deze zullen straks op deze website te vinden zijn. 

Meer informatie kunt u opvragen bij Caroline Jonkman (c.s.jonkman@vu.nl) of Marjolein Vandenbosch (marjoleinvandenbosch@kenterjeugdhulp.nl).