Seksueel misbruik: de invloed op gezinsrelaties

Ivanka van Delft

Afgerond onderzoek - AWK

The impact of child sexual abuse on children and their families: The role of mother-child emotion dialogues, secrecy, disgust sensitivity, and social connectedness (Ivanka van Delft, 2016).

Ivanka van Delft onderzocht de impact van seksueel misbruik op kinderen, hun ouders en de ouder-kind relatie. Daarbij onderzocht zij welke rol sociale relaties spelen in de ontwikkeling van problemen bij slachtoffers van seksueel misbruik. Zij ontdekte dat positieve sociale relaties met ouders, collega's en partners van groot belang zijn voor het herstel na kindermishandeling.

Beter inzicht in gevolgen seksueel misbruik
Het onderzoek is bijzonder omdat ten eerste beide onderzoeksgroepen (vrouwen uit een justitiĆ«le jeugdinrichting en misbruikte kinderen tot en met 16 jaar) tot nu toe relatief weinig zijn onderzocht. Ten tweede is weinig bekend over de interpersoonlijke context waarin seksueel misbruik plaatsvindt en de impact hiervan op het herstel van deze slachtoffers. Ten derde omdat in het onderzoek het perspectief van zowel misbruikte kinderen als van de ouders van deze kinderen is betrokken. Ten slotte omdat het onderzoek verschillende disciplines in de psychologie combineert, zoals klinische, evolutionaire, persoonlijkheids- en sociale psychologie, om zo tot een beter begrip te komen van de gevolgen van seksueel misbruik.