Geweld tussen ouders

AWK onderzoek - prevalentie en effecten op kinderen

The impact of destructive parental conflicts on children and their families: the role of parental availability, mother child emotion dialogues, and forgiveness

Margreet Visser heeft binnen de AWK de invloed van bemiddeling op ouderlijk conflict, ouderfunctioneren, de ouder-kindrelatie en het welzijn van kinderen onderzocht.

Uit haar onderzoek kwam naar voren dat ouders die meer psychopathologie melden in gezinnen waar huiselijk geweld speelde over het algemeen minder psychologisch beschikbaar zijn. Dit houdt op zijn beurt weer verband met meer klachten bij kinderen. In gezinnen waar huiselijk geweld speelt wordt de kwaliteit van de ‘emotiedialogen’ tussen moeder en kind als lager beoordeeld, in vergelijking met gezinnen waarin geen sprake is van huiselijk geweld. Het onderzoek geeft ook inzicht in hoe ouders’ perceptie van sociale netwerkafkeuring van de co-ouderschap relatie is gerelateerd aan een geringere neiging om elkaar te vergeven, wat op zijn beurt te maken heeft met meer conflicten tussen ouders in een (v)echtscheiding. Hoewel blootstelling aan destructieve conflicten uitdagend genoeg is voor kinderen, is blootstelling aan destructieve ouderconflicten misschien nog moeilijker, vanwege de negatieve impact die conflicten hebben op opvoedgedrag en op de kwaliteit van ouder-kindrelaties.