AWK - Onderzoeksthema's

Onderzoek van het AWK

Binnen het onderzoek van de AWK onderscheiden we vier thema's:

1) seksueel misbruik
2) huiselijk geweld
3) vechtscheiding
4) kindermishandeling

Binnen deze thema's richten we ons op prevalentie, gevolgen en behandeling.