Academische Werkplaats Kindermishandeling - AWK

VU en Kenter Jeugdhulp

Animatie - Geweld in het gezin - basispatronen

In deze animatie worden de basispatronen waarop ruzies kunnen escaleren binnen het gezin toegelicht.

Lees meer

Rewind and Fast Forward - deelname

Academische Werkplaats Kindermishandeling AWK - Rewind and Fast Forward interesse FITT onderzoek

Lees meer

Welkom op de website van de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK). Binnen de AWK werken VU en Kenter Jeugdhulp, in samenwerking met vele anderen, aan kennisontwikkeling, kennisoverdracht en implementatie omtrent kindermishandeling en de behandeling van kinderen (en hun ouders/verzorgers) die met kindermishandeling te maken hebben gehad. In 2010 is het AWK gestart met behulp van ZonMw.