Academische Werkplaats Kindermishandeling - AWK

VU en Kenter Jeugdhulp

Wat vertellen we de ouders?! Het eindresultaat

Handvatten voor professionals om in gesprek te gaan met ouders van wie het kind seksueel misbruikt is.

Lees meer

Vlog - Hoe kunnen professionals ouders ondersteunen in het verwerkingsproces na seksueel misbruik van hun kind?

In deze vlog worden praktische tips gegeven voor professionals die werken met ouders wiens kind seksueel misbruikt is

Lees meer

Welkom op de website van de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK). Binnen de AWK werken VU en Kenter Jeugdhulp, in samenwerking met vele anderen, aan kennisontwikkeling, kennisoverdracht en implementatie omtrent kindermishandeling en de behandeling van kinderen (en hun ouders/verzorgers) die met kindermishandeling te maken hebben gehad. In 2010 is het AWK gestart met behulp van ZonMw.